Du är med att skapa ungas framtid

Du som jobbar med ungdomars framtid

Det är viktigt att du som ska jobba med oss är engagerad i ditt arbete. För oss är det viktigt att du är närvarade i det operativa behandlingsarbetet, att du är kommunikativ och kan se möjligheterna och jobba för varje individs personliga utveckling. Vi vill hitta dig som ser dig själv och din kompetens som värdefull för unga människor.

Hos oss får du som behandlare hjälpa unga att få en hållbar framtid.
Hos oss arbetar vi tillsammans i en tight arbetsgrupp på 8-10 personer och har schemalagd arbetstid.

Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog, behandlingsassistent, beteendevetare, eller har en annan likvärdig utbildning med inriktning på arbete med människor.

Du som bestämt dig för att vara tillgänglig och närvarande i ditt arbete.
Du som är utbildad inom KBT-inriktade behandlingsmetoder och har kunskap om BBIC.
Du som har erfarenhet av arbete med behandling vid HVB-verksamhet.
Du som är kunnig om den lagstiftning som gäller för HVB-verksamhet.
Dig vill vi ha i vår arbetsgrupp!

Kontakta oss

Möt våra medarbetare

Anne-Lie Granroth

Det finns i alla människor en drivkraft och en vilja att få ett liv med mening och sammanhang. Där jag kan känna mig trygg, älskad och uppskattad för den jag är.

Det är komplicerat, utmanande, roligt och spännande att leva ett liv.
Och ibland blir det mer utmanande. Och då behövs det stöd och hjälp. Stöd och hjälp som utgår från den just jag är.

Jag är flickan som ”klarade mig”.
Jag hade lika gärna, precis som du som läser detta, kunnat behöva en plats där jag fick ta emot hjälp och stöd och få en framtidstro för mig.
Jag klarade mig. Jag fick ett sammanhang och ett yrkesliv som alltid bottnat i min medvetenhet om hur viktigt det är att finnas för varandra, när livet inte är så enkelt.

Jag valde att utbilda mig inom vård och behandling. Jag har jobbat som ledare och chef inom vård och omsorg sedan 1983.
Jag har bestämt mig att Armiarm är den organisation som ska ta ansvaret och engagemanget för de ungdomar som vi får förtroendet att möta, till en helt ny nivå.

Det är ungdomarnas behov och framtidstro är vårt uppdrag.

Maila mig

Michaela Gästgivar

Min uppväxt har varit ganska brokig. Jag har stor erfarenhet av hur det är att växa upp och leva i en familj som inte var som alla andras.

Jag känner mig själv och vågar ge av mig själv i mötet med de som behöver stöd och behandling.

Mitt arbete med mig själv som person och min mångåriga yrkeserfarenhet av att arbeta med människor, har gjort att jag har en bred och djup människokännedom.

Jag valde att utbilda mig inom vård och behandling, till att börja med som undersköterska och ganska snart ville jag specialisera mig inom behandling. Jag valde att utbilda mig till behandlingsassistent och har vidareutbildat mig inom beroende problematik och kriminalitet.

Maila mig

Ditte Hedman

Jag har alltid jobbat med och för människor. I mötet med människor får jag drivkraft och livsglädje. Den drivkraften och glädjen kan förändra och ge både mig själv och andra människor högre livskvalité.

Jag har via mitt företag ”Djurkraft” samarbetat med ungdomar som av olika anledningar behövt stöd och hjälp i sitt liv. Under tiden vi var tillsammans med djuren och arbetade i trädgården pratade vi om känslor och om framtidsplaner. Ungdomarna började tro på sin förmåga och att våga sig ut i arbetslivet igen.

Mitt arbete på Östervåla gård HVB kommer att vara inriktat på att ”öppna dörrar”, inspirera och stödja alla flickor att tro på sin egen förmåga, ta för sig av det goda i livet och göra det på egna ben.

Maila mig

Maria Lingmans

Livet är inte bara härligt, ibland är det både hårt och svårt.

Min uppväxt var på ytan perfekt, bakom fasaden något annat.
Jag fick tidigt lära mig att hålla masken och vara en ”duktig flicka”.
Sprickorna i fasaden lärde mig att se bakom ytan. Att se möjligheter, inte hinder.

Idag står jag upp för mig själv.
Jag vet vad jag står för och när det stormar, då står jag kvar.

Efter ett yrkesliv i restaurangbranschen sadlade jag om och utbildade mig till behandlingspedagog. Jag har engagemang, kunskap och en bra erfarenhet av behandlingsarbete.

Det jag vill ge de flickor som kommer till Östervåla Gård HVB, är trygghet och en stabil grund att stå på, så att de kan leva egna självständiga liv med känsla av eget värde. För sin egen skull.

Maila mig

Tror du att du kan passa in i vårt härliga team? Tveka inte att kontakta oss