Östervåla Gård HVB

Går det för mig som flicka/ung kvinna att komma till ett HVB hem och känna trygghet och tillit?

Kan jag som socialsekreterare lita på att Östervåla Gård HVB kan ge stöd, behandling och träning till ungdomarna?

Det viktigaste, som vi tagit fasta på, är vårt bemötande av dig som under en tid ska bo på Östervåla gård HVB.
Vårt bemötande är helt inriktat på dina behov och din socialsekreterares uppdrag till oss.
Vi har bestämt oss för att vara en del av din möjlighet. För det är ditt liv det handlar om. Vi börjar där du är. Vi vill hjälpa dig att skapa en framtid. En fungerande framtid.

Östervåla Gård HVB är beläget i samhället Östervåla som ligger i Heby kommun, 45 minuter med bil från Uppsala och ca 1 timme från Arlanda. Verksamheten drivs av Armiarm AB.
Målgruppen är flickor/unga kvinnor mellan 16-20 år. Vi har tillstånd för 6 platser. Målgruppen placeras med stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Vårt arbetssätt och bemötande bygger på respekten för varje flicka/ung kvinnas egen önskan om en förändring av de livsomständigheter som inte har fungerat i hennes liv.

Det vi erbjuder dig är en grundstruktur som ska ge dig en fungerande vardag. Medarbetare som har erfarenhet och kompetens inom miljöterapeutiskt inriktade arbetsmetoder.

I praktiken innebär det att vi kan erbjuda varje placerad flicka/ ung kvinna en helt individuellt anpassad behandlingsplan.
Och en fantastisk vacker och trivsam miljö och boende.

Kontaktperson
Varje flicka/ung kvinna har en kontaktperson med särskilt fokus och ansvar för att behandlingsplanen blir verklighet. Kontaktpersonen ansvarar för regelbunden kontakt med anhöriga och närstående, god man om det är aktuellt, skola hälso- och sjukvård, socialtjänst och ev praktikplats.

Kontaktpersonen har regelbundet strukturerade samtal som följer henne specifikt utifrån behandlingsplanen. Vi väljer att strukturera samtalen på ett pedagogiskt sätt som även kan vara upplevelsebaserat. För att ge en kognitiv helhetsbild så förstärker vi det med en upplevelse och därmed en ny erfarenhet. Vi erbjuder fysisk aktivitet och ADL-träning i form av mat-, tvätt-, och städdag.

Kompetens
Alla anställda är behandlingsassistenter. Vi ser oss som assistenter till flickans/ den unga kvinnans förändringsprocess. Det är för hennes skull som vi finns. Vi är övertygade att ett förhållningssätt och bemötande som tar ansats från flickans/den unga kvinnans tanke om sig själv och sitt liv, sin framtid efter tiden på Östervåla Gård HVB är det mest kraftfulla i vårt arbetssätt.
Efter placeringen ska hon fått med sig bättre förutsättningar för sin framtid.

Utredning
Under placeringstiden har vi möjlighet att erbjuda utredning och psykologiska bedömningar. Vi samverkar med erfarna legitimerade psykologer och psykiatriker i Uppsala, Stockholm och Norrtälje. Vi erbjuder även samtalsstöd med psykolog. Vi matchar psykologens bakgrund och inriktning utifrån flickan/den unga kvinnans behovsbild.

Akut eller planerat
Östervåla Gård HVB tar emot placeringar, dygnet runt.

Vi tar emot både kortare och längre placeringar, som individanpassas.
Vi föredrar planerade och förberedda placeringar, men självklart är vi tillgängliga för akuta placeringar om behovet uppstår.

Vid önskemål kan vi komma till er och presentera vår verksamhet, träffa flickan/den unga kvinnan och anhöriga/ närstående/god man beroende på om det är aktuellt eller inte.
I samband med placering kan vi alltid hämta flickan/den unga kvinnan oavsett tid på dygnet och geografiskt läge.

För frågor gällande tillgängliga platser samt placering;
Ring 072 55 55 160 bemannad dygnet runt.

Så här ser miljön ut på Östervåla HVB